تبلیغات
Computer Book - مطالب سیستم عامل

VMware Cookbook: A Real-World Guide to Effective VMware Use

نوشته شده در تاریخ : شنبه 8 مرداد 1390   08:58 ب.ظ

212 VMware Cookbook: A Real World Guide to Effective VMware Use

Book Description
If you want to gain insight into the real-world uses of VMware ESX and ESXi, this book provides scores of step-by-step solutions for working with these products in a wide range of network environments. You’ll not only learn the basics — how to pool resources from hardware servers, computer clusters, networks, and storage, and then distribute them among virtual machines — but also the stumbling blocks you’ll encounter when you monitor systems, troubleshoot problems, and deal with security.

In addition to the recipes, VMware Cookbook includes background information to help you determine your  needs. You’ll come to view VMware as part of the real environment, alongside operating systems, storage, and logical and physical network components.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Cloud، Virtualization،

VMware VI and vSphere SDK: Managing the VMware Infrastructure and vSphere

نوشته شده در تاریخ : شنبه 8 مرداد 1390   08:24 ب.ظ

نوع مطلب :Cloud ،سیستم عامل ،

312 VMware VI and vSphere SDK: Managing the VMware Infrastructure and vSphere

Book Description
Companies running  have already achieved enormous gains through . The next wave of benefits will come when they reduce the time and effort required to run and manage VMware platforms. The VMware Infrastructure Software Kit (VI ) includes application programming interfaces (APIs) that allow developers and administrators to do just that. Until now, there has been little documentation for the APIs. In VMware VI and vSphere , software architect Steve Jin demystifies the entire VMware VI and new vSphere  and offers detailed, task-based coverage of using the APIs to manage VMware more efficiently and cost-effectively.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Cloud، SDK، Virtualization، VMWare،

Fedora Bible 2011 Edition: Featuring Fedora Linux 14

نوشته شده در تاریخ : شنبه 8 مرداد 1390   05:11 ب.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،

645682167123 Fedora Bible 2011 Edition: Featuring Fedora Linux 14

Book Description

Get all the essentials of the major changes in  14Veteran authors Christopher Negus and Eric Foster-Johnson provide you with a thorough look at the skills needed to  the latest version of  and Red Hat . Their step-by-step instructions walk you through a painless and simple installation of; then you’ll explore the major changes to the release of 14 while  also revisiting the previous version so you can see what features have been updated and revised.

 • Focuses on the essentials of the updated and new elements of Fedora Linux 14
 • Addresses using packagekit, running Windows apps, scanning images, and installing over the Internet
 • Touches on how to work in a Linux office with MSFT office compatible office apps
 • Covers new material on zarafa, xenner, deja dup, and more
 • Features a DVD that includes the latest distribution of Fedora Linux as well as a bootable Fedora LiveCD

ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Bible، Fedora، Linux،

Linux System Architecture Passing the LPI 101 Exam

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   07:37 ب.ظ

Linux Linux System Architecture Passing the LPI 101 Exam

English | mp4 | 640 x 480 | h264 207 Kbps | 15 fps | AAC stereo 44.1 KHz | 1 GB
Genre: Video training

Passing the LPI 101 exam is your first step towards earning 2 prestigeous Linux certifications:
LPIC-1 and CompTIA Linux+. This video series prepares you for the 101 exam.

But like all CBT Nuggets products, this training goes far beyond exam prep. It also gives you a very thorough introduction to running and administering a Linux operating system.

It’s perfect training for Windows or Macintosh folks interested in Linux, but don’t know where to start. And it’s perfect for folks that are comfortable with the Linux command line, but want to make their jobs easier by learning some Linux best practices.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Linux، System، Architecture،

Configuring IPCop Firewalls: Closing Borders with Open Source

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   01:51 ب.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،شبکه ،

64568216741 Configuring IPCop Firewalls: Closing Borders with Open Source

Book Description

 is a powerful,  based  distribution for primarily Small Office Or Home (SOHO) networks, although it can be used in larger networks. It provides most of the features that you would expect a modern  to have, and what is most important is that it sets this all up for you in a highly automated and simplified way.

This book is an easy introduction to this popular application. After introducing and explaining the foundations of firewalling and and why they’re important, the book moves on to cover using IPCop, from installing it, through configuring it, to more advanced features, such as configuring IPCop to work as an IDS, and using it for bandwidth . While providing necessary theoretical background, the book takes a practical approach, presenting sample configurations for home users, small businesses, and large businesses. The book contains plenty of illustrative examples.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: dhcp، dns، firewall، IPCop، Networking، ·Open Source، VPN،

Windows Vista Business

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   12:50 ب.ظ

نوع مطلب :تجارت ،سیستم عامل ،

64568216733 Windows Vista Business

Publisher: Mаrkt und Tеchnik | 2007-01-31 | ISBN: 3827240905 | PDF | 800 pages | 38.60 MB

Ein bisschen Vista überall heutzutage — zahlreiche OS-Splits machen den Überblick ein bisschen schwer, ob man nun Home Basic oder Home Premium installieren soll? Nun, die Grundfunktionen gleichen sich in allen Versionen und genau die nimmt Michael Kolberg in seinem Buch Magnum Windows Vista Business. Kompakt, komplett, kompetent aufs Korn und hat sie für den klassischen PC-Arbeiter aufbereitet: von der Installation über die Hardware bis hin zum Brennen von CDs und DVDs. 


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناریFrom Bash to Z Shell

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   11:49 ق.ظ

64568216721 From Bash to Z Shell

Book Description

This comprehensive, hands-on  focuses on two of the most popular and feature-rich shells,  and zsh. From Bash to Z: Conquering the Command Line is a book for all skill levels. Novices will receive an introduction to the features of shells and power users will get to explore the benefits of zsh—one of the most powerful, versatile shells ever written. Intermediate users will uncover hints, recipes, and ideas to enhance their skill sets.

The book covers shell programming, but is unique in its thorough coverage of using shells interactively—a powerful and time-saving alternative to Windows and a mouse. This strong author team has written an immediately useful book, packed with examples and suggestions that users of UnixLinuxMac OS X and MicrosoftWindows can readily apply.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Bash، Linux، Mac OS X، Shell، unix،

Windows PowerShell Cookbook: The Complete Guide to Scripting Microsoft’s New Command Shell (2nd edition)

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   11:48 ق.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،

64568216717 Windows PowerShell Cookbook: The Complete Guide to Scripting Microsofts New Command Shell (2nd edition)

Publisher: O’Rеilly Mеdia | 2010-08-26 | ISBN: 0596801505 | PDF | 888 pages | 7.97 MB

Do you know how to use Windows PowerShell to navigate the filesystem and manage files and folders? Or how to retrieve a web page? This introduction to the PowerShell language and scripting environment provides more than 430 task-oriented recipes to help you solve the most complex and pressing problems, and includes more than 100 tried-and-tested scripts that intermediate to advanced system administrators can copy and use immediately. 
You’ll find hands-on tutorials on fundamentals, common tasks, and administrative jobs that you can apply whether you’re on a client or server version of Windows. You also get quick references to technologies used in conjunction with PowerShell, including format specifiers and frequently referenced registry keys to selected .NET, COM, and WMI classes. With Windows PowerShell Cookbook, you’ll get more done in less time.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناریGetting Started with Citrix XenApp 6

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   10:46 ق.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،سخت افزار ،

64568216711 Getting Started with Citrix XenApp 6

Book Description

 6 is the leader in application hosting and delivery, allowing users from different platforms such Windows, Mac, Linux, and  devices to connect to their business applications. It reduces resources and costs for application distribution and management. Using Citrix XenApp 6, you can deploy secure applications quickly to thousands of users.

Getting Started with Citrix XenApp 6 provides comprehensive details on how to design, implement, and maintain Citrix farms based on XenApp 6. Additionally, you will learn to use management tools and scripts for daily tasks such as managing servers, published resources, printers, and connections.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Hyper-V، Parallel، Virtualization، VMWare، XenApp، XenServer،

Managing Infrastructure with Puppet

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   09:44 ق.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،امنیت ،شبکه ،

6456821679 Managing Infrastructure with Puppet

Book Description

Automate your computing systems with Puppet, the popular configuration management framework. Through code samples and real-world examples, this concise introduction shows you how to use Puppet tools and templates to organize and execute configuration plans on your *nix servers. Learn how to manage pools of servers and virtual instances, and discover how Puppethelps you administer access control. If you’re familiar with system administration and Ruby language basics, this book is the ideal way to get up to speed on this open source framework.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Puppet، Management، Open Source،

Test-Driven Infrastructure with Chef

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   08:43 ق.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،منبع باز ،

710874916 Test Driven Infrastructure with Chef

Book Description

Test-Driven Infrastructure with Chef demonstrates a radical approach to developing web infrastructure that combines the powerful Chef configuration  framework with Cucumber, the leading Behavior-driven development (BDD) tool. Learn how to deliver real business value by developing infrastructure code test-first.

Infrastructure consultant Stephen Nelson-Smith shows you how this unique approach allows you to make significant changes without the fear of unexpected side effects—a great benefit when you’re developing code to control your production infrastructures. By using the test-first approach introduced in this book, you gain increased security, code quality, and peace of mind.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناریWindows 7 – Das Franzis Handbuch

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   07:42 ق.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،

001c3ff4 medium Windows 7  Das Franzis Handbuch

Fr,,zis Verlag | 2009 | ISBN: 3772373763 | 744 pages | PDF | 44,1 MB

Aus dem Inhalt:
› Leistungs-Check – Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate & Enterprise im direkten Vergleich
› Installation und Setup – saubere Neuinstallation, Upgrade von XP oder Vista, Parallelinstallation zu einem vorhandenen System, Bootmanager einrichten
› Desktop und Taskleiste – Benutzeroberfläche anpassen, Taskleiste einrichten und steuern, visuelle Effekte kontrollieren, Startmenü anpassen
› Explorer – Dateien perfekt organisieren, präzise suchen und finden, die neuen Dateibibliotheken beherrschen und sinnvoll nutzen
› Fotografie – Bilder mit der Live Fotogalerie verwalten, Bilder optimieren, Bilder in Windows Live und Flickr veröffentlichen, Abzüge vom Fotolabor bestellen


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Windows 7،

Maran Illustrated Mac OS X v.10.4 Tiger

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390   06:38 ق.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،

0018c138 medium Maran Illustrated Mac OS X v.10.4 Tiger

Publisher: Course Technology PTR | ISBN: 159200878X | edition 2005 | СРM | 312 pages | 76,1 mb

Produced by the award-winning maranGraphics Group, “Maran Illustrated™ OS X Tiger” is a valuable resource for all readers, regardless of experience. Clear, step-by-step instructions walk the reader through each operation from beginning to end. Helpful topic introductions and useful tips provide additional information and advice to enhance the readers’ OS X Tiger experience and help meet their individual needs. “Maran IllustratedTM OS X Tiger” is packed with information useful to readers who have purchased their first computer and are learning OS X Tiger for the first time. Those who have experience with older versions of OS X will find this book an excellent guide to help them take command of their OS X experience, by way of the easy-to-use maranGraphics format. Readers have the option of reading the book from cover to cover, or simply reading the individual topics they are interested in. 


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Mac OS X،

Windows Powershell

نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 5 مرداد 1390   11:41 ب.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،

001c381f medium Windows Powershell
Tyson Kopczynski, “ Powershell” (French Edition)
Pearson | 2008 | ISBN: 2744040150 | 348 pages | PDF | 2,2 MB

PowerShell est un nouveau  en ligne de commande et un langage de scripts exceptionnel, qui a été développé par pour donner aux informaticiens la possibilité d’automatiser et de personnaliser totalement les tâches d’ de leurs systèmes. En exploitant l’incroyable puissance de .NET Framework, PowerShell, avec sa syntaxe facile à apprendre et ses outils élaborés, a été conçu dès le départ pour accélérer les développements et offrir toute la puissance et la flexibilité nécessaires à une meilleure productivité.Avec cet ouvrage complet et riche en exemples, vous commencerez par acquérir les bases de l’interface, vous constaterez ses liens avec l’écriture classique des scripts Windows, puis vous exploiterez vos connaissances pour les appliquer au développement de scripts PowerShell. Pour illustrer ses explications, l’auteur fournit de nombreux exemples commentés de scripts opérationnels. Il vous apprend des méthodes PowerShell inédites qui vous seront d’une grande utilité pour administrer , Active Directory et Exchange Server 2007.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: windows،

Automating Microsoft Windows Server 2008 R2 with Windows PowerShell 2.0

نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 5 مرداد 1390   11:27 ب.ظ

نوع مطلب :سیستم عامل ،

1560774982 Automating Microsoft Windows Server 2008 R2 with Windows PowerShell 2.0

Book Description

Learn to automate the top server operating system,  R2  2.0 allows you to automate nearly any task for managing  Server, going from dozens of clicks to a single command, and repeated tasks to automated tasks. Using screen shots and helpful exercises, this book walks you through the many benefits of automating  Server with PowerShell 2.0, such as allowing for scalable, flexible, and rapid deployments and changes; increasing cost effectiveness; providing a timely return on IT investment; lowering labor headcount; creating secure computing environments; and establishing reliable enterprise infrastructures. In addition, real-world examples provide reinforced learning, aimed at ensuring that you work as efficiently and effectively as possible by automating both simple and complex administrative tasks with Powershell 2.0.


ادامه مطلب


نوشته شده توسط:محمد زحمتکش کناری


برچسب ها: Active Directory، administration، IIS، Microsoft Windows، PowerShell، Windows Server 2008،
 • تعداد کل: 5 
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5